Nyílvános szentmisék rendje

Évközi 29. vasárnap 2020. október 18.

Okt. 20. Kedd: SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP! 9.00-kor szentmise, szentségkitétel, 16.00-kor litánia, szentségeltétel
Okt. 22. Csütörtök: 17.00-kor Szentségimádás, 18.00-kor szentmise: Élő és + családtagok -Farkas Istvánné
Okt. 24. Szombat: 18.00-kor szentmise: Pro populo
Okt. 25. Vasárnap: Évközi 30. vasárnap. 10.00-kor szentmise: Véghelyi család élő és + tagjai -Auerbach Rita
Jövő évi naptárak a sekrestyében rendelhetők!
 

Változás!

A héten már nem lesz Herenden sem szentségimádás, sem keresztút, sem szentmise! Hárskúton lesz pénteken gyászmise és temetés szűk körben! Imádkozzunk továbbra is a járvány mielőbbi megszűnéséért!

2021. évi naptárak!

Jövő évi naptárak a sekrestyében rendelhetők!

Események

Legutóbbi eseményeinket itt találja.
Beszámolók, képriportok.

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Primász Gábor Róbert

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: robiatya@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/504-1782

Szentségimádás

Szentmise a herendi katolikus templomban (2020.04.26.)

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

november 2. vagy szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

2019. Jaunár 1-től

A Veszprémi Egyházmegye területén az alábbiak szerint változnak a stipendiumok, stóladíjak:

  • orgonás szentmise: 3.000,- Ft
  • orgonás esketés: 30.000,- Ft
  • temetés (gyászmisével, 3 harangozással): 30.000,- Ft
  • egyházi hozzájárulás keresők után: 6.000,- Ft/év = 500,- Ft/hó
  • nyugdíjasok után: 5.000,- Ft/év = 417,- Ft/hó

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyesen a plébánián csütörtöki napokon:
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Primász Gábor Róbert

Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: robiatya@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/504-1782

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

© 2020 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva. Készítette és üzemelteti Vecsey Tamás.