Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Advent 1. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket! Külön köszönöm a templomok felkészítését az adventi szent időre, a névnapi köszöntéseket.
  2. Márkón adventben képviselőtestületi választásokra kerül sor. Képviselőtestületi tag minden olyan megbérmált, 18. életévét betöltött katolikus lehet, aki idén még nem tölti be a 70. életévét, a márkói plébánia területén lakik, vagy oda kötődik, méltó életet él és hajlandó vállalni a tanácsossággal együtt járó feladatokat. Első fázisban advent 1. vasárnapjáig jelölési időszak lesz. Jelölni András atyánál lehet elérhetőségei bármelyikén.
  3. A héten utolsó útjára kísértük Schindler Bálint testvérünket Bándon és Csiki Sándorné Nelli nővérünket Hárskúton, imádkozzunk értük!
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Dec. 3. (vasárnap)

Advent 1. vasárnapja

8:00 Bánd                    +Krein Mihály, neje Katalin és gyermekeik

9:30 Herend                 +Édesanya és a Klein család

11:00 Márkó                Ferenc és Mária nagyszülők

18:00 Hárskút              +Szmulai Frigyes, felesége Mária és elhunyt családtagok

16:00 Kiállításmegnyitó és koncert Márkón

17:00 Betlehemmegáldás a herendi Pesovár Ernő Művelődési Központban

18:45 Jótékonysági sütivásár Hárskúton

Dec. 4. (hétfő)

 

6:00 Hárskút                Hívekért

12:15 Szentgál             +Horváth Jánosné Magdolna temetési mise

13:00 +Horváth Jánosné Magdolna temetése Szentgálon a Hunyadi utcai temetőben

Dec. 5. (kedd)

 

6:00 Márkó                  +Szülők és családtagok (Mária néni)

17:00 Bánd                  +Schőnig János, neje Mária és fiuk János

18:00 Szentségfelvételi előkészítő a herendi plébánián felnőtteknek

Dec. 6. (szerda)

Szent Miklós püspök

-

Plébánosi szabadnap

Dec. 7. (csütörtök)

Szent Ambrus püspök és egyháztanító

Elsőcsütörtök

6:00 Bánd                   

14:00 Herend               +Hajgató Istvánné Ágnes temetési mise

17:00 Szentgál            

18:00 Herend               Segítő Szűzanya tiszteletére

15:00 +Hajgató Istvánné Ágnes temetése Herenden

17:15 Szentségimádás Herenden

Dec. 8. (péntek)

Szeplőtelen fogantatás

6:00 Herend                 +Scheller Valéria 2. évf.

18:00 Márkó                Segítő Szűzanya tiszteletére (Léber Antalné)

 

Dec. 9. (szombat)

 

18:00 Szentgál            +Ernő, +Katalin és +Antal

14:00 II. márkói „karácsonyi ronda pulcsis futás”

19:00 Prelude női kar adventi koncertje Szentgálon

Dec. 10. (vasárnap)

Advent 2. vasárnapja

8:00 Bánd                    +Pichner György és neje Borbála, Széphegyi Mária, Hock Éva, Varga Márta

9:30 Herend                 Élő és + családtagok (Putz László)

11:00 Márkó                +Szabó Gyula, neje Erzsébet és fiuk Gyula

18:00 Hárskút              +Németh Géza és felesége Margit

16:00 Adventi koncert Bándon

 

Szentségfelvételi előkészítő felnőtteknek

Várjuk mindazon testvérek jelentkezését, akik szeretnének a beavató szentségekhez (keresztség, Eucharisztia, bérmálás) járulni.

Az oktatás advent 1. hetében kezdődik, kedden 18 órakor. (Ez igény szerint változhat!)

A helyszín a herendi plébánia (Herend, Kossuth Lajos u. 38.)

Egy alkalom 45-60 perc között tart majd. 

Hozni kezdetben legfeljebb jegyzetfüzetet és tollat érdemes hozni, amennyiben a katekumen (hittanuló) szükségét érzi.  

Jelentkezni a plébános elérhetőségein lehet. 

 

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál, András atyánál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - BÁND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - SZENTGÁL

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.