Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Mennybemenetel

  1. Köszönöm a heti segítségeket!
  2. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a Polányi Passiót.
  3. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Máj. 21. (vasárnap)

Urunk Mennybemenetele

9:00 Herend                 Ifjú házaspár (Nagyszülők)

10:15 Márkó                I. és II. Világháborúban elesett márkóiak (Rózsafüzér társulat)

11:30 Hárskút              +Heblinger Lajos és neje Cecília

Elsőáldozás Herenden

16:00 Csatári búcsú

18:00 Temetési kóruspróba a plébánián

Máj. 22. (hétfő)

Casciai Szent Rita

18:00 Hárskút              Hívekért

18:30 Felnőtt katekézis Hárskúton

Máj. 23. (kedd)

Boldog Apor Vilmos

14:15 Herend               +Kasler Ildikó temetési mise

15:00 Kasler Ildikó temetése Herenden

19:00 Felnőtt katekézis Herenden

Máj. 24. (szerda)

Szűz Mária, a keresztények segítsége

-

Plébánosi szabadnap

Máj. 25. (csütörtök)

 

18:00 Herend               Segítő Szűzanya tiszteletére (Ujhelyi Antalné)

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Máj. 26. (péntek)

Néri Szent Fülöp

18:00 Márkó                Segítő Szűzanya tiszteletére

17:00 Tóth Laura és Levente keresztelője Márkón

Máj. 27. (szombat)

 

18:00 Herend               +Szülők és +Éva (Kissné Staub Veronika)

16:00 Farkas Lujza kistestvérünk keresztelője Herenden

Máj. 28. (vasárnap)

Pünkösd

9:00 Herend                 Édesanya (gyermekeik)

10:15 Márkó                +Családtagok

11:30 Hárskút              +Holczmann József és szülei, testvérei János és Anna

 

 

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál, András atyánál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.