Adventi  egyházzenei áhitat

December 8-án vasárnap délután 3 órakor kezdődik templomunkban az adventi egyházzenei áhítat.

Fellépnek:

 • a Szentgáli Kisboldogasszony Kórus,
 • a Herendi Német Nemzetiségi Dalkör,
 • a Prelude Nőikar,
 • a városlődi Dreimal Rosmarien Trio,
 • a herendi Szent Euszták Kórus,
 • és a Herendi Általános Iskola tanulói.

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

2019-ben az előző évhez hasonlóan tartósélelmiszer gyűjtést hirdet Főegyházmegyénk a templomokban december 8-ig. Ez jó alkalom arra, hogy a szegényebb családokon segítsünk. Akik ebben részt kívánnak venni, kérem, hogy felajánlásaikat a templom sekrestyéjébe, vagy a plébániára hozzák!

December elsejével elkezdjük az adventi időszakot. Igyekezzünk lélekben felkészülni Megváltónk születésének méltó megünneplésére böjttel, imádsággal, szentgyónással, szentáldozással és jócselekedetekkel!

Egyházunk régi hagyományának megfelelően karácsonyig a reggeli szentmisék (roráték) 6 órakor kezdődnek.

Hétfőtől szerdáig nem leszek itthon, lelkigyakorlatot tartok.

 

Heti szentmisék rendje

Advent 2. vasárnapja 2019. december 8.

Hétfőn reggel (6-kor) † József, Anna és Vass családtagok /Kiss József/
Kedden reggel (6-kor) az egyházközség híveiért
Csütörtökön este élő és † családtagok /Putz Lászlóné/
Pénteken este a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
Szombaton este † Erzsébet /Klein család/
Advent 3. vasárnapján a segítő Szűzanya tiszteletére /Nesztinger Ferencné/

Aktuális

Tartósélelmiszer gyűjtés

2019-ben az előző évhez hasonlóan tartósélelmiszer gyűjtést hirdet Főegyházmegyénk a templomokban december 8-ig. Ez jó alkalom arra, hogy a szegényebb családokon segítsünk. Akik ebben részt kívánnak venni, kérem, hogy felajánlásaikat a templom sekrestyéjébe, vagy a plébániára hozzák!

Csütörtökön

December 12-én csütörtökön az esti szentmise előtt, délután 4 órakor kezdjük az engesztelő szentségimádást. Ezen a napon délután 4 és 6 óra között az egyházi hozzájárulást lehet rendezni a plébánián.

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Sabjanics Miklós - Plébános

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: sabjanics.miklos@eusztak.hu    
Telefon: 88/261-200
Mobiltelefon: 20/823-1551

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyesen a plébánián csütörtöki napokon - időpontok:
Átutalással bármikor

Szent Euszták Kórus

Kórus elérhetősége:

Nagy-Peidl Éva karvezető

Telefon: +36-70/222-8321
E-mail: korus@eusztak.hu

Szent Euszták

november 2. vagy szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

2019. Jaunár 1-től

A Veszprémi Egyházmegye területén az alábbiak szerint változnak a stipendiumok, stóladíjak:

 • orgonás szentmise: 3.000,- Ft
 • orgonás esketés: 30.000,- Ft
 • temetés (gyászmisével, 3 harangozással): 30.000,- Ft
 • egyházi hozzájárulás keresők után: 6.000,- Ft/év = 500,- Ft/hó
 • nyugdíjasok után: 5.000,- Ft/év = 417,- Ft/hó

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Sabjanics Miklós

Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail:     sabjanics.miklos@eusztak.hu   
Telefon:     88/261-200
Mobiltelefon:     20/823-1551

Pályázataink

Kórus elérhetősége

Szent Euszták kórus

Nagy-Peidl Éva

karvezető

Telefon: +36-70/222-8321
E-mail: korus@eusztak.hu

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

© 2019 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva. Készítette és üzemelteti Vecsey Tamás.