Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Advent 2. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket!
  2. A kalendáriumok és naptárak, átvehetők a sekrestyékben.
  3. Közeledik az év vége. Kérem, hogy akik még nem tették, szíveskedjenek rendezni a kötelező egyházi hozzájárulásuk befizetését! Köszönöm!
  4. A héten utolsó útjára kísértük Auerbach Vince testvérünket, imádkozzunk érte!
  5. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Dec. 4. (vasárnap)

Advent 2. vasárnapja

9:00 Herend                 Etlinger és Gruber család élő és + tagjai

10:15 Márkó                +Éva, +Ödön és +Teréz (Kővári László)

11:30 Hárskút              +Szmulai Frigyes és felesége Mária, Szmulai nagyszülők

 

Dec. 5. (hétfő)

 

6:00 Hárskút                Hívekért

18:00 Felnőtt katekézis a hárskúti plébánián

Dec. 6. (kedd)

Szent Miklós püspök

6:00 Herend                

19:00 Felnőtt katekézis a herendi plébánián

Dec. 7. (szerda)

Szent Ambrus püspök és egyháztanító

-

 

Dec. 8. (csütörtök)

Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása

6:00 Márkó                  +Novák László és neje +Magdolna, +Magda, +Ilona

18:00 Herend               +Németh András 5. évf. (felesége és lányai)

18:45 Felnőtt katekézis a márkói Szent Rita házban

Dec. 9. (péntek)

 

6:00 Herend                

18:00 Márkó                +Jakab és +Vilma (Margit néni)

 

Dec. 10. (szombat)

Loretoi Szűzanya

18:00 Herend               +Édesanya (Klein család)

 

Dec. 11. (vasárnap)

Advent 3. vasárnapja

9:00 Herend                 +Gertrúd és +Imre

10:15 Márkó                +Szabó Gyula (Szabó Gyuláné)

11:30 Hárskút              +Szautner, Kaposy és Angelus Schmutz családok +tagjai                              – Ferenc, Ilona, Gyula, Anna és Mihály

 

 

Angyalbatyu 2022

Angyalbatyu 2022

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.