Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Évközi 5. vasárnap

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket, adományokat, felajánlásokat! Külön köszönöm a karácsonyfák lebontását és a templomok rendbetételét.
  2. Házszentelésekre továbbra is lehet jelentkezni, szentmiséket lehet kérni.
  3. Előre hirdetem, hogy idén a herendi plébánia is szervez programokat a házasság hetére (február 12-19.), részletek a hirdetőtáblán és a honlapon!
  4. Megkezdődik a jelentkezés az elsőáldozásokra: május 7-én Márkón, május 14-én Hárskúton, május 21-én Herenden ünnepeljük majd. Jelentkezési lapok átvehetők a sekrestyében, Herenden a felkészítő osztályokban kiosztásra kerül. Kérem, hogy szíveskedjenek az érintettek a jelentkezésüket február 28-ig az értelemszerűen és maradéktalanul kitöltött jelentkezési lap leadásával jelezni.
  5. Kérem, hogy akik bérmálkozni szeretnének, szintén jelentkezzenek a sekrestyékben. A bérmálásra idén Márkón kerülne sor, az időpont április 23. 15 óra.
  6. A házasságkötési szándékot legkésőbb négy hónappal az esküvő időpontja előtt szíveskedjenek jelezni.
  7. A héten utolsó útjára kísértük Enyingi Mihályné Annamária nővérünket, imádkozzunk érte!
  8. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Febr. 5. (vasárnap)

Évközi 4. vasárnap

9:00 Herend                 +Lőrinc, +Sándor és +Irén (Auerbach Rita)

10:15 Márkó                Kasza és Pongrácz család

11:30 Hárskút              +Heblinger József és szülők

Balázsáldás a szentmisék végén

Gyertyaszentelés és körmenet Hárskúton

Febr. 6. (hétfő)

Miki Szent Pál

18:00 Hárskút              Hívekért

18:30 Felnőtt katekézis Hárskúton

Febr. 7. (kedd)

 

-

19:00 Felnőtt katekézis a herendi plébánián

Febr. 8. (szerda)

 

-

Plébánosi szabadnap

Febr. 9. (csütörtök)

 

18:00 Herend               +Eckert Béla és Feith szülők (Eckert Bélnáné)

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Febr. 10. (péntek)

Szent Skolasztika

18:00 Márkó                Valler család +tagjai (Léber Jánosné)

 

Febr. 11. (szombat)

A lourdes-i Szűz Mária

18:00 Herend               +Elemér és +Mária szülők (Huber Józsefné)

 

Febr. 12. (vasárnap)

Évközi 5. vasárnap

9:00 Herend                 Családért (Nagy Lajosné)

10:15 Márkó                +Szülők és leányuk Magdolna (Petőné Margit)

11:30 Hárskút              +Auerbach Vince

 

 

Házasság hete Herenden - 2023

Veszprémi élő passió 2023

 

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál, András atyánál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.