A szentmiséken egyelőre a 65 év alatti hívők vehetnek részt

Az érseki rendelkezés értelmében a szentmiséken egyelőre a 65 év alatti hívők vehetnek részt szájmaszkban, egymástól 2 méter távolságot tartva (kivéve az egy háztartásban élők). A templomba lépéskor kötelező használni a kitett fertőtlenítőt. Az áldoztatás egyelőre kézbe történik. A perselyadományt a szentmise végén tegyük a kis kosárba (a kis asztalon, a fertőtlenítő mellett).

Imádkozzunk, hogy mielőbb mindannyian újra részt vehessünk a szentmiséken!

Nyílvános szentmisék rendje

Járvány helyzet

A jelenlegi helyzetben, amikor nincs lehetőség a szentmisén részt venni és a perselybe adományokat dobni, nem csekély kiesést jelent a perselypénz hiánya - hogyan vegyünk részt plébániáink, templomaink fenntartásában, munkabér kifizetésben, a közüzemi díjak befizetésében?

Ezeket a járvány idején is fizetnünk kell. Kérem a kedves testvéreket, hogy a plébánia számlájára történő adományok befizetésével támogassák plébániáink folyamatos működését!

  • Herendi Római Katolikus Plébánia: 73600039 - 15301039.
  • Hárskúti Római Katolikus Plébánia: 73600039 - 15302597

Változás!

A héten már nem lesz Herenden sem szentségimádás, sem keresztút, sem szentmise! Hárskúton lesz pénteken gyászmise és temetés szűk körben! Imádkozzunk továbbra is a járvány mielőbbi megszűnéséért!

Aktuális

Facebook oldal

Folyamatos hírkövetés és kapcsolattartás Sabjanics Miklós Faebook oldalán

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Sabjanics Miklós - Plébános

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: sabjanics.miklos@eusztak.hu    
Mobiltelefon: 20/823-1551

Szent Euszták Kórus

Kórus elérhetősége:

E-mail: korus@eusztak.hu

Szentségimádás

Szentmise a herendi katolikus templomban (2020.04.26.)

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

november 2. vagy szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

2019. Jaunár 1-től

A Veszprémi Egyházmegye területén az alábbiak szerint változnak a stipendiumok, stóladíjak:

  • orgonás szentmise: 3.000,- Ft
  • orgonás esketés: 30.000,- Ft
  • temetés (gyászmisével, 3 harangozással): 30.000,- Ft
  • egyházi hozzájárulás keresők után: 6.000,- Ft/év = 500,- Ft/hó
  • nyugdíjasok után: 5.000,- Ft/év = 417,- Ft/hó

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyesen a plébánián csütörtöki napokon:
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Sabjanics Miklós

Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail:     sabjanics.miklos@eusztak.hu   
Mobiltelefon:     20/823-1551

Pályázataink

Kórus elérhetősége

Szent Euszták kórus

Nagy-Peidl Éva

karvezető

Telefon: +36-70/222-8321
E-mail: korus@eusztak.hu

Lukács Passió 2019

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

© 2020 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva. Készítette és üzemelteti Vecsey Tamás.