Járványügyi információk

Imádkozzunk Sabjanics Miklós atya felgyógyulásáért

Imádkozzunk továbbra is Miklós atya gyógyulásáért! Ne hagyjuk abba!

Miklós atya állapota sajnos súlyosbodott, lélegeztetőgépen van, így György érsek atya kéri a paptestvéreket és a híveket, hogy minél többen imádkozzunk Miklós atya felgyógyulásáért.

Imádkozzunk érte egy tized rózsafüzért, kérve számára Szűz Mária, a Betegek Gyógyítója égi közbenjárását!

Forrás: Veszprémi érsekség

Elhunyt Sabjanics Miklós korábbi plébánosunk

Sabjanics Miklós plébános

Paptestvérünkért február 27-én, szombaton 10 órakor a sümegcsehi plébániatemplomban mutatunk be gyászmisét, majd a helyi temetőben 11 órakor helyezzük örök nyugalomra.

A járványügyi korlátozások – valamint a templom szűkös befogadóképessége – miatt a temetésen csak a papság egy része és a rokonság vehet részt.

Kérjük otthonaikban imáikkal kapcsolódjanak be a szertartásba, melyet a Veszprémi Érsekség Facebook oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetítünk.

Bővebben...

Forrás: www.veszpremiersekseg.hu

Sabjanics Miklós esperes, plébános gyászszertartása

Sabjanics Miklós plébánosA gyászszertatása a következő hivatkozásra kattintva megtekinthető:

https://www.facebook.com/veszpremiersekseg/videos/338208214207641/

„De íme, nézi az Úr szeme azokat,
akik félik őt, akik remélik irgalmát,
és megmenti a haláltól lelküket…”
(Zsolt 33, 18-19)

Nyílvános szentmisék rendje

Állandó miserend:

Csütörtök 16.30 szentségimádás, 17.00-kor szentmise
Elsőpéntek 8.00-kor szentmise
Szombat 17.00-kor szentmise
Vasárnap 10.00-kor szentmise

Változás!

A héten már nem lesz Herenden sem szentségimádás, sem keresztút, sem szentmise! Hárskúton lesz pénteken gyászmise és temetés szűk körben! Imádkozzunk továbbra is a járvány mielőbbi megszűnéséért!

Plébánosváltás

Szeretettel köszöntjük új plébánosunkat Tóth András Sándort egyúttal elbúcsúztunk Primász Gábor Róberttől, "Robi atyától".

Tóth András Sándor és Primász Gábor Róbert plébánosok

Búcsú Herendtől Facebook bejegyzés Primász Gábor Róbert oldalán idekattintva elérhető

Sopronhorpácsi zarándoklat

A Sopronhorpácsi zarándoklat képei az Események/Események képekben menüpont alatt vagy idekattintva tekinthetők meg!

Akik szentmisét kérnek

Kérem, adják le írásban, hogy kik, mikor és milyen szándékra kérik!

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyesen a plébánián csütörtöki napokon:
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.