Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Nagyböjt 4. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket!
  2. Kérem, hogy akik jelentkeztek a pápalátogatásra, de még nem fizették be a díjat, kérem szíveskedjenek megtenni.
  3. Megkezdjük a gyűjtést a szentsír virágaira: Herenden a sekrestyébe, Márkón Szilosné Léber Líviának és Léber Jánosnénak, Hárskúton pedig a szokott módon várjuk a testvérek adományait. Köszönöm!
  4. Előre hirdetem, hogy március 31-én pénteken 15 órától lesz a márkói templomkert takarítása. Szeretettel várjuk a segítő kezeket.
  5. Márkón nagypénteken 14 órától végezzük a nagy keresztutat, melynek szolgálatába be szeretném vonni a testvéreket. Várom azok jelentkezését, akik 1-1 állomás felolvasását vállalnák. Köszönöm!
  6. Mivel Herenden híján vagyunk a ministránsoknak, kérem a felnőtt férfiakat, hogy szíveskedjenek ezt a szolgálatot a húsvéti szent háromnapra elvállalni. Főleg azok jelentkezését várom, akik régebben ministráltak, de teljesen kezdők is jöhetnek. Próbákat megbeszélés szerint tartunk majd. Kérem, legyenek példamutatók és áldozatkészek!
  7. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Márc. 19. (vasárnap)

Nagyböjt 4. vasárnapja

9:00 Herend                 +Steinbach Judit 2. évf. (Steinbach Emília)

10:15 Márkó                Brenner család +tagjai (Libis Józsefné)

11:30 Hárskút              +Knolmayer Elek, felesége Mária és fiuk Hermann

 

Márc. 20. (hétfő)

Szent József

18:00 Hárskút              Hívekért

17:00 Helytörténeti gyűjtemény megáldása Hárskúton

17:30 Keresztúti ájtatosság Hárskúton

18:30 Képviselőtestületi gyűlés Hárskúton

Márc. 21. (kedd)

 

-

19:00 Képviselőtestületi gyűlés Herenden

Márc. 22. (szerda)

 

-

 

Márc. 23. (csütörtök)

 

18:00 Herend              

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Márc. 24. (péntek)

 

17:30 Márkó                +Fehér László és +szülei

18:00 Márkó                Holler család +tagjai

17:30 Keresztúti ájtatosság Herenden

Márc. 25. (szombat)

Gyümölcsoltó Boldogasszony

18:00 Herend               +Családtagok

10:00 Képviselőtestületi tagoknak továbbképzési nap a herendi Pesovár Ernő Művelődési Házban

Márc. 26. (vasárnap)

Nagyböjt 5. vasárnapja

9:00 Herend                 +János. +Teréz és +családtagok

10:15 Márkó                Czvizler Tamás és neje Mária (Hartmanné és Fehérné)

11:30 Hárskút              +Baumgartner Lajos, neje Teréz és unokájuk Richárd

 

 

Képviselőtestületi tagok és lelkipásztori kisegítők egyházmegyei találkozója

A Veszprémi Érsekség Pasztorális Irodája egyházmegyei találkozót szervez az egyházközségek képviselő-testületi tagjainak, ill. a világi lelkipásztori kisegítőknek, melynek keretében egyházközségeink kihívásaira, fő kérdéseire és lehetőségeire kívánunk közösen rátekinteni. 

Dátum:                2023. március 25. 10–16 óráig

Helyszín:             Herend, Pesovár Ernő Művelődési Ház, Kossuth u. 140.

Az ebédrendelés érdekében március 15-ig jelezzék a részvételeket az alábbi linken keresztül: https://bit.ly/3lQJNkt)

A 2023-as évre kiadott lelkipásztori kisegítői engedélyek feltétele a képzésen való részvétel.

 

 

5 hét - 5 elmélkedés - 5 lehetőség

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál, András atyánál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.