Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Nagyböjt 1. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket! Külön köszönöm a templomok felkészítését a nagyböjti szent időre.
  2. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét a Veszprémben induló gyászfeldolgozó csoportok indulására. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon.
  3. Szeretettel hirdetem, hogy a bérmálásra 2024. április 7-én, 15 órai kezdettel a hárskúti templomban kerül majd sor.
  4. Elsőáldozásoktervezett időpontjai:

április 21-én 11 órakor Márkón,
április 28-án 18 órakor Hárskúton,
május 4-én 18 órakor Szentgálon,
május 5-én 8 órakor Bándon,
május 12-én 9:30-kor Herenden.

  1. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Febr. 18. (vasárnap)

Nagyböjt 1. vasárnapja

8:00 Bánd                    Keller Ádám, neje Katalin és szülők

9:30 Herend                 +János 15. évf. (Hirsch Jánosné)

11:00 Márkó                Frigyes és Róza szülők és unokájuk Gábor                              (Knolmayer Gábor és neje)

18:00 Hárskút              +Ft. Sabjanics Miklós

Házassági fogadalom megújítása a herendi szentmise keretében

Hamvazás a bándi és hárskúti szentmiséken

Márkói képviselőtestület eskütétele

Febr. 19. (hétfő)

 

14:15 Szentgál             +Niederkirchner Lajos temetési mise

18:00 Hárskút             Hívekért

15:00 +Niederkirchner Lajos temetése Szentgálon a Hunyadi utcai temetőben

17:30 Keresztúti ájtatosság Hárskúton

18:30 Felnőtt katekézis a hárskúti plébánián

Febr. 20. (kedd)

 

17:00 Bánd                  Gajzer és Lormusz család

16:30 Keresztúti ájtatosság Bándon

18:00 Szentségfelvételi katekézis a herendi plébánián

19:00 Felnőtt katekézis a herendi plébánián

Febr. 21. (szerda)

 

-

Plébánosi szabadnap

Febr. 22. (csütörtök)

Szent Péter apostol székfoglalása

17:00 Szentgál            

18:00 Herend               Élő és + családtagok (Giron Józsefné)

16:30 Keresztúti ájtatosság Szentgálon

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Febr. 23. (péntek)

 

14:15 Szentgál             +Biró Zoltánné Erzsébet temetési mise

18:00 Márkó                Léber Ferencné Anna (Léber János)

Hústilalom minden 14. életévét betöltöttnek

15:00 +Biró Zoltánné Erzsébet temetése Szentgálon a Malom utcai temetőben

17:00 Keresztúti ájtatosság és áldoztatás Herenden

17:30 Keresztúti ájtatosság Márkón

Febr. 24. (szombat)

 

18:00 Szentgál           

19:30 Jegyesoktatás a herendi plébánián

Febr. 25. (vasárnap)

Nagyböjt 2. vasárnapja

8:00 Bánd                    Drexler Antal

9:30 Herend                 +László

11:00 Márkó                Valler család + tagjai (Léber János)

18:00 Hárskút              +Fogl Károly

Gyűjtés a katolikus iskolák javára

 

8 hetes veszteség és gyászfeldolgozás csoport Veszprémben

 

Sorstárs gyászfeldolgozó csoport Veszprémben

 

Házasság hete 2024

A Szentföld varázsa fotókiállítás

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - BÁND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - SZENTGÁL

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.