Augusztus: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének hónapja

„Mert hatalma fogyhatatlan és igéje az igazság. Élő Krisztus élő szava csalhatatlan bizonyság” (SZVU 141), énekeljük egyik szentségi énekünkben. Számunkra tekintély az Isten és az ő tanítása. Bár sokan lázadnak ellene az egyiptomi fáraó szavával: „Kicsoda Jahve, hogy engedelmeskedjem neki... Nem ismerem Jahvét” (Kiv 5, 2). A mi magatartásunk ne ilyen legyen! Forduljon inkább bizalommal az Úrhoz: „Mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod” (Én 2, 14).

A zsoltár válasza:
Ízleljétek és lássátok * milyen édes az Úr!

Aug. 26. csütörtök: 16.30-kor szentségimádás, 17.00-kor szentmise
Aug. 28. szombat: 17.00-kor szentmise †Moód Gyula lelki üdvéért – Moód Gyuláné
Aug. 29. vasárnap: Évközi 22. vasárnap. Szentmise 10.00-kor †Imre, Julianna és elhunyt családtagok lelki üdvéért – Vajda Ferencné

ELMÉLKEDÉS

AZ OSTYA

Itt ez a kis darab fehérség, hogy belépj a paradicsomba, a mai táplálék, az útravaló, az angyali kenyér, parányi hópehely, fentről, a csúcsról a tengerbe hullt pohár víz ajkad kútkáváján, hogy ne szomjazzék a zarándok. A Lélek jele a földön, különös tűz a szívedben, mely lassan lángra gyújtja benned a felebarát szeretetét, a testvéredét. Rabszolga szó a nyelveden, a lelkedé s a testedé, hogy kövessék a parancsát, és attól a pillanattól kezdve hirdessék az Örömhírt.
Pierre Etienne – Balássy L. ford.

SZENT ISTVÁN

Bölcs uralkodó volt, amikor országát a kereszténység sziklájára építette. A keresztény értékek őrizték meg nemzetünket a történelem viharaiban, és ma is ezek jelentik a jövő biztosítékát.

SZENTJEINK

Szent Mónika ünnepét pénteken, augusztus 27-én tartjuk. Szent Ágoston édesanyja, aki fia megtérését évtizedes imádságával könyörögte ki. 387-ben halt meg.
Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe szombaton, augusztus 28-án lesz. A négy nagy nyugati egyházatya egyike. Afrikában született, viharos ifjúságát Karthagóban, majd Rómában élte, különböző filozófiai iskolákhoz csatlakozva. 387-ben Milánóban Szent Ambrus püspök segítségével jutott el a keresztény hitre. Pap lesz, majd Hippó püspöke Afrikában. Hatalmas irodalmi életműve a keresztény nyugatnak és az Egyháznak leggazdagabb öröksége. Ágoston a keresztény szellemiségnek sok évszázadokon át példaképe, ösztönzője és táplálója. Meghalt 430-ban.

Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik.
A tettei teszik kereszténnyé. – Szent Ágoston


SZALÉZI SZENT FERENC: A KERESZT

Azt a keresztet, ami most annyira nyomja a válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett, és így érkezik a mennyből a Kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Primász Gábor Róbert

Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: robiatya@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/504-1782

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

© 2021 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva. Készítette és üzemelteti Vecsey Tamás.