Plébániáink hirdetései - Nagyböjt 4. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket!
  2. Kérem, hogy akik jelentkeztek a pápalátogatásra, de még nem fizették be a díjat, kérem szíveskedjenek megtenni.
  3. Megkezdjük a gyűjtést a szentsír virágaira: Herenden a sekrestyébe, Márkón Szilosné Léber Líviának és Léber Jánosnénak, Hárskúton pedig a szokott módon várjuk a testvérek adományait. Köszönöm!
  4. Előre hirdetem, hogy március 31-én pénteken 15 órától lesz a márkói templomkert takarítása. Szeretettel várjuk a segítő kezeket.
  5. Márkón nagypénteken 14 órától végezzük a nagy keresztutat, melynek szolgálatába be szeretném vonni a testvéreket. Várom azok jelentkezését, akik 1-1 állomás felolvasását vállalnák. Köszönöm!
  6. Mivel Herenden híján vagyunk a ministránsoknak, kérem a felnőtt férfiakat, hogy szíveskedjenek ezt a szolgálatot a húsvéti szent háromnapra elvállalni. Főleg azok jelentkezését várom, akik régebben ministráltak, de teljesen kezdők is jöhetnek. Próbákat megbeszélés szerint tartunk majd. Kérem, legyenek példamutatók és áldozatkészek!
  7. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Márc. 19. (vasárnap)

Nagyböjt 4. vasárnapja

9:00 Herend                 +Steinbach Judit 2. évf. (Steinbach Emília)

10:15 Márkó                Brenner család +tagjai (Libis Józsefné)

11:30 Hárskút              +Knolmayer Elek, felesége Mária és fiuk Hermann

 

Márc. 20. (hétfő)

Szent József

18:00 Hárskút              Hívekért

17:00 Helytörténeti gyűjtemény megáldása Hárskúton

17:30 Keresztúti ájtatosság Hárskúton

18:30 Képviselőtestületi gyűlés Hárskúton

Márc. 21. (kedd)

 

-

19:00 Képviselőtestületi gyűlés Herenden

Márc. 22. (szerda)

 

-

 

Márc. 23. (csütörtök)

 

18:00 Herend              

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Márc. 24. (péntek)

 

17:30 Márkó                +Fehér László és +szülei

18:00 Márkó                Holler család +tagjai

17:30 Keresztúti ájtatosság Herenden

Márc. 25. (szombat)

Gyümölcsoltó Boldogasszony

18:00 Herend               +Családtagok

10:00 Képviselőtestületi tagoknak továbbképzési nap a herendi Pesovár Ernő Művelődési Házban

Márc. 26. (vasárnap)

Nagyböjt 5. vasárnapja

9:00 Herend                 +János. +Teréz és +családtagok

10:15 Márkó                Czvizler Tamás és neje Mária (Hartmanné és Fehérné)

11:30 Hárskút              +Baumgartner Lajos, neje Teréz és unokájuk Richárd

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.