Plébániáink hirdetései - Nagyböjt 3. vasárnapja

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket!
  2. Kérem minden kedves testvérünket, hogy adományaikkal támogassák a szentsírokat és a húsvéti díszítéseket. Isten fizesse meg!
  3. A héten utolsó útjukra kísértük Eckert Antalné Anna testvérünket Herenden, imádkozzunk érte!
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Már. 3. (vasárnap)

Nagyböjt 3. vasárnapja

8:00 Bánd                    Staub János és szülők

9:30 Herend                 +József, Katalin és fiuk Ádám (Szabadics Mária)

11:00 Márkó                +Édesanya, nagymama és Anna (Karli Anita)

18:00 Hárskút              +Knolmayer Imréné Julianna, Knolmayer és Szautner nagyszülők

Nagyböjti élelmiszergyűjtés kezdete

Már. 4. (hétfő)

 

14:15 Márkó                +Lehoczky Lászlóné Erzsébet temetési mise

18:00 Hárskút             Hívekért

15:00 +Lehoczky Lászlóné Erzsébet Márkón

17:30 Keresztúti ájtatosság Hárskúton

Már. 5. (kedd)

 

17:00 Bánd                  +Hermann József, neje Erzsébet és szülők

16:30 Keresztúti ájtatosság Bándon

18:00 Szentségfelvételi katekézis a herendi plébánián

Már. 6. (szerda)

 

-

Plébánosi szabadnap

Már. 7. (csütörtök)

(

14:15 Szentgál             +Kerpács László temetési mise

18:00 Herend               + Szülők

15:00 +Kerpács László temetése Szentgálon

17:15 Szentségimádás Herenden

Már. 8. (péntek)

 

14:15 Bánd                  +Keller Józsefné Magdolna temetési mise

18:00 Márkó                Olma Frigyesné Teréz, Jung és Olma családok +tagjai

Hústilalom minden 14. életévét betöltöttnek

15:00 +Keller Józsefné Magdolna temetése Bándon

17:00 Keresztúti ájtatosság és áldoztatás Herenden

17:30 Keresztúti ájtatosság Márkón

19:00 Herendi képviselőtestületi gyűlés

Már. 9. (szombat)

 

18:00 Szentgál           

 

Már. 10. (vasárnap)

Nagyböjt 4. vasárnapja

8:00 Bánd                    Szauer István és szülők

9:30 Herend                 Rippel és Bauernhuber családok +tagjai (Rippel József)

11:00 Márkó                Hartmann János, neje Mária és gyermekeik (Hartmann Antalné)

18:00 Hárskút              +Maurer József és felesége, Erzsébet

Nagyböjti élelmiszergyűjtés vége

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.