Minden hónap 3. vasárnapján

A veszprémi Szt. László-templomban minden hónap 3. vasárnapján fél 12-kor német nyelvű szentmisét tartanak. Mindenkit szeretettel várnak.

Iskolai hitoktatás

Minden osztálynak csütörtökönként van a hitokatás.

Gyónási lehetőség

A szentmisék előtt.

Szentmisék

Hétfő 8:00 (adventben 6:00)
Kedd 8:00 (adventben 6:00)
Csütörtök 18:00 (téli időszám: 17:00)
Péntek 18:00 (téli időszám: 17:00;)
minden hónap első pénteken 8:00
Szombat 18:00 (téli időszám: 17:00; előesti mise)
Vasárnap 10:00

Szentségimádás

A hónap első csütörtökjén az esti mise előtt.
Elsőpénteken délelőtt beteglátogatás (gyónási, áldozási lehetőség).

Módosítás dátuma: 2009. október 12. hétfő, 14:38

Bibliaóra, ill. filmvetítés

Pénteken 19:00-kor (téli időszám: 18:00) a plébánián.

Cserkészet

Kilencévi szünet után 2006-ban mintegy 30 fővel újra indult a cserkész élet. Vezetője: Dienes Gábor és Horváth Levente.
Mintegy 100 év telt el azóta, hogy Lord Baden Powell Angliában útjára indította a cserkészetet. Ma ez a földkerekség legnagyobb ifjúsági szervezete, közel 25 millió tagot számlál. Nagy hangsúlyt helyez a keresztény életformára, a testedzésre, a hazaszeretetre, és a népi kultúra megismerésére, művelésére.
Hazánkban 1945 után az ateista-kommunista diktatúra az úttörőmozgalommal, ill. a KISZ alapszervezetek létrehozásával és támogatásával igyekezett elfojtani a virágzó cserkészéletet. Aztán négy évtizedes kényszerű haldoklás után 1989-től újra kibontakozásnak indult…

Sík Sándor: Mi a cserkészet?

A magyar cserkészet a magyar fiú jellemfejlesztő nagy játéka.
A cserkészet nem tömegmozgalom.
Csapat csak ott keletkezhet, ahol van kipróbált vezető. Tehát: előbb a parancsnok, aztán a csapat.
A cserkészet legfőbb ereje az önkéntesség.
A cserkészet keresztény életforma. Nem szabadidő-mozgalom, nem szórakozás, természetjárás, oktatás, vagy rossz fiúk javító tanfolyama. A cserkészet a fiút egészen akarja.
A cserkészet nevelő mozgalom, és csakis neveléstani alapon vezethető. Nevelő céljaiban ragaszkodik az örök krisztusi igazságokhoz.
A fegyelem önkéntes, tehát kemény és mély, mert a fiú meggyőződésén alapszik.
A cserkész a napi jótettel gyakorolja, hogy egész élete a közösség szolgálata legyen.
A fiú egy nagy testvériségben él. A vezető a bátyja, a fiatalabb az öccse. Ezzel a fiú egész élete a szellemi, a lelki vágányra tolódik.
A cserkészetet csakis hivatott, önkéntes vezetők vezethetik! Ez a hivatottság tisztára lelki, érte fizetés nem járhat.
A cserkészet alappillére a mély vallásosság, az öntudatos magyarság.
A cserkészet alulról épült! A fiúra és a felnőttre egyaránt kötelező a 10 törvény, mely az egész életre szól. Cserkészruhában a fiú érzi, hogy egy nagy összetartó, eszményeiért küzdő szervezetbe tartozik.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Sabjanics Miklós

Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail:     sabjanics.miklos@eusztak.hu   
Mobiltelefon:     20/823-1551

Pályázataink

Kórus elérhetősége

Szent Euszták kórus

Nagy-Peidl Éva

karvezető

Telefon: +36-70/222-8321
E-mail: korus@eusztak.hu

Lukács Passió 2019

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

© 2020 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva. Készítette és üzemelteti Vecsey Tamás.