Házasságkötés

“A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” (Katolikus Egyház Katekizmusa 1601. pont)

Isten az embert férfinak és nőnek alkotta és boldogságra rendelte. Ezt a boldogságot az ember vagy a Mennyek Országáért önként vállalt szüzességgel, vagy a házasság szentségében megszentelt életszövetséggel éri el. Más utunk nincsen a Boldogság felé. Ezért arra biztatjuk fiataljainkat, hogy ha tisztességes keresés után ráakadtak életük párjára, kössenek életszövetséget szerelmükkel és kérjék az egyház papjait, hogy házasságkötésüknél tanúskodva áldják meg ezt a szent életszövetséget.

Szövetségkötésük hitelessége és mindkét fél megnyugtatása érdekében az Egyház komolyan szabályozza a házasság szentségének felvételét. Ez persze nem teljesíthetetlen feltételeket jelent, hanem inkább fokozott körültekintést. A házasságkötést jó hangulatú, de komoly felkészülés előzi meg. A felkészülés ideje alatt a plébános jegyesvizsgálatot végez, amelyben megállapítja, hogy a felek egyike részéről sincs akadálya a házasságkötésnek. Ha mégis felmerül valamiféle akadály, akkor ennek elhárításáról hivatalból intézkedik. Mindent megteszünk, hogy a komolyan felkészült fiatalok boldogan és nyugodtan tudjanak az oltárhoz lépve szent életszövetséget kötni.

A házasságkötés alapfeltételei

– A házasságkötésre jelentkezők legalább egyike katolikus

– Mindketten örök hűséget kívánnak fogadni

– Nem zárkóznak el a gyermekvállalástól

– Nem köti őket más szent kötelék vagy házassági akadály

– Jegyesoktatáson való részvétel (a plébánia szervezi vagy ha máshol készítik fel a feleket, akkor erről igazolást hoznak)

Teendők

A házasságkötést számtalan teendő előzi meg, erről jobb személyesen érdeklődni. Itt csak a legalapvetőbbeket közöljük:

  1. A házasságkötés idejétől visszaszámolva szükséges a megkereszteltek 3 hónapnál nem régebbi keresztlevele (hacsak nem keresztelési helyük plébániáján kívánnak házasságot kötni).
  2. Ha az egyik fél nem katolikus, szükséges a katolikus fél részéről egy ígéret, hogy mindent megtesz hitének megtartásáért. Erről a másik félnek is tudnia kell. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ígéretről készült jegyzőkönyvet a katolikus fél a plébános és a másik fél előtt írja alá.
  3. Ha a házassági tanúk katolikusok és nem a házasságkötés plébániáján vagy azzal azonos lelkipásztori körzetben laknak, szükséges plébánosuk részéről egy igazolás, hogy házassági tanúi tisztséget vállalhatnak. (Feltételek az Ügyintézés főmenü Igazolások menüpontjában olvashatók.)

Ökumenikus házasságkötés

Ha az egyik fél nem katolikus, de keresztény, lehetőség van az ökumenikus házasságkötésre, vagyis arra, hogy a házasságkötésnél mindkét fél lelkésze jelen legyen és saját egyházának jogrendje szerint történjék meg a házasságkötés. Ehhez nyilván az is szükséges, hogy a felek mindkét lelkésznél jelentkezzenek és kérjék az ökumenikus szertartást. Ha a szertartást nem katolikus templomban kívánják megkötni, az egyházmegye főpásztorának engedélyére van szükség, amelyet a katolikus plébánoson keresztül lehet kezdeményezni.

Kedves Házasulandó Testvéreim!

Már most nagyon boldogok vagyunk, amikor még nem is jelentkeztetek, de már foglalkoztok a házasságkötés gondolatával! Egy szétesett világban élünk, ahol semmi sincs a helyén és ezért oly boldogtalanok az emberek. Ti valószínűleg azért olvassátok ezeket a szavakat, mert rátaláltatok egymásra és szeretnétek örökké boldogan együtt élni. A ti boldogságtok is akkor lesz csak teljes, ha végtelenül megbízhattok egymás örök hűséget ígérő szavában.

Az Egyház – Jézus parancsa szerint – ezért segíteni szeretne nektek, hogy kimondott szavatokhoz mindig hűségesek tudjatok maradni. A házasság szentsége Isten kegyelmi segítsége, amely nem csak a házasságkötés pillanatában, hanem házaséletetek – vagyis földi életetek végéig – elhalmoz benneteket. Nem másért, hanem hogy boldogok legyetek.

Reményeink szerint majd gyermekekkel ékeskedik otthonotok, amely gyermekek tanúskodnak arról a szeretetről, amellyel egymást szeretitek. Ők olyan gyermekek lesznek, akik örömmel szólíthatnak benneteket édesanyának és édesapának, s megtanulhatják tőletek, mit jelent a hűség, a kitartás, az áldozatvállalás, az adott szó és a feltétlen szeretet.

Becsüljétek meg nagyon a hiteles családi életre szóló hivatástokat! Készüljetek ártatlanul és szentül arra a napra, amely életetek legboldogabb napja lesz és amelyen majd mi is szívvel-lélekkel örvendezni szeretnénk veletek!

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.