A kórus tagjairól

Herenden a kóruséneklésnek nagy hagyománya van. Mindig voltak, akik küldetésüknek érezték, tartották, hogy a templomban, vagy az énekesek (kórus) számára kiépített helyen, -a karzatról- igényes kórusmuzsika szálljon a földről a mennybe. Azoknak szeretnénk itt emléket állítani, akik a Szt. Euszták Kórus megalakulása előtt is ápolták, és megszállottan művelték a Szent Zenét, annak a szívükből jövő, felemelő érzetét, és az együtt éneklést értékesnek tartották. A Kórus aktuális névsora 2019. évben:
Szent Euszták kórus 2019-ben

Nőikar

Szoprán I.

 1. Huber Józsefné
 2. Domonkos Gabriella
 3. Gaschler Imréné
 4. Steinmacher Ferencné
 5. Glück Lászlóné
 6. Csipszer Gyöngyi
 7. Magyarosi Zoltánné 

Szoprán II.

 1. A Eckert Róbertné
 2. Fonyódi Lászlóné
 3. Glück Józsefné
 4. Csarmaszné Fazekas Klára
 5. Medgyesi Jánosné
 6. Eckert Gabriella
 7. A Straub Antalné
 8. Csipszer Kálmánné

Alt I.

 1. Vájer Lászlóné
 2. Schäner Antalné
 3. Máténé Juhász Mária
 4. Brotscholl Franciska

Alt II.

 1. Kanczler Antalné
 2. A Steinbach Emilné
 3. Lorbert Antalné
 4. Illés Béláné
 5. Ékes Mihályné
 6. Tehel Mihályné
 7. Tehel Erika

Férfikar

Basszus

 1. Bauernhuber József
 2. A Etlinger Gábor
 3. Tavaszi Miklós
 4. Köller Ferenc
 5. Gaschler Imre
 6. Slakker Károly
 7. Eichinger Jenő

Tenor

 1. A Glück László
 2. A Staub Ferenc
 3. Kási Ferenc
 4. Gábriel Flórián
 5. Csáfordi Béla

Vendég szólista

Gál László
Fátrai János
Sokhegyi Zsolt

A Kórusvezetőség (Kuratórium) tagjai

A Eckert Róbertné kórusanya
Gaschler Imréné elnök
Illés Béláné titkár
Sándor Veronika pénztáros
Gyetvai Antalné sajtófelelős
Glück Lászlóné szervező
Köller Ferencné szervező
Pichnerné Schneider Erika könyvelő

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.