Szentmisék

HEREND:
Csütörtök 
18:00-kor szentmise
Elsőpéntek 8:00-kor szentmise
Vasárnap 9:30-kor szentmise

MÁRKÓ
Péntek
18:00 szentmise
Vasárnap 11:00 szentmise

HÁRSKÚT
Hétfő 18:00 szentmise
Vasárnap 18:00 szentmise

SZENTGÁL
Csütörtök 17:00 szentmise
Szombat 18:00 szentmise

BÁND
Kedd 17:00 szentmise
Elsőpéntek 17:00 szentmise
Vasárnap 8:00 szentmise

Gyónási lehetőség

A szentmisék előtt igyekszünk gyónási lehetőséget biztosítani, de van lehetőség külön időpontot kérni András atyától.
Mivel Bándon még nincs kész az új gyóntatószék, a szentgyónás elvégzésére a templomkertben van lehetőség. 

Betegellátás

Ha valaki ágyhoz kötött beteg, és szeretne gyónni-áldozni, kérem jelezze András atyánál. Normál esetben a betegellátás elsőpénteken délelőtt történik.
Ha valaki kórházba kerül és szeretne szentségekhez járulni, jelezze András atyánál vagy az adott kórház lelkészénél. 
Ha valaki haldokolni kezd, haladéktalanul jelezzék a hozzátartozói a plébánián, akár éjjel is! 

Iskolai hitoktatás

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában az előírásoknak megfelelően meg van szervezve a hitoktatás. 
Mindenki felé szívesen közvetítjük Krisztus Örömhírét, ezért – különösen a kötelezően választható hit- és erkölcstan bevezetését követően – egyszerre vallásosak és keresők vesznek részt a hitoktatásban.
Ugyanakkor a Katolikus Egyház szentségeiben (elsőáldozás, bérmálás) az Egyház ősi és mindenkori hagyományainak megfelelően csak azok részesülhetnek, akik élő hitükről és buzgó vallásosságukról tanúságot tesznek többek között rendszeres szentmisére járással.

Szentségimádás

A hónap első csütörtökjén az esti mise előtt 17:15-től

Ezen kívül minden plébániának vannak szetségimádási napjai is, ilyenkor egész napos szentségimádást tartunk.

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.