Tóth B. László

1970-1980
Zalabéren született 1916. augusztus 25-én. Pappá szentelték Szombathelyen 1940. június 16-án. Hitoktató Nagykanizsán 1941-47-ig, plébános Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánián 1947-50-ig, Ugodon 1951-ben, Lókúton 1951-55-ig, Zircen 1955-59-ig, Bakonyszűcsön 1960-61-ig, Herenden 1970-80-ig. Betegszabadságon 1980-83-ig. Újra plébános Kolontáron 1983-tól nyugalomba vonulásáig 1986-ig. Nyugdíjas éveit a Veszprémi Szent Ferenc Papi Otthonban töltötte. Elhunyt 2004. augusztus 2-án. Temetése a veszprémi Vámosi úti temetőben volt augusztus 10-én.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.