Dr. Androsits István

1944-1946
Kaposváron született 1906. március 31-én. Pappá szentelték Veszprémben 1929. január 23-án. Káplán: Neuschloss (Ausztria) 1929, Dég 1930-31, filozófiatanár és prefektus Veszprémben 1931-35. Plébános Fűzfőgyártelepen 1935-43, tábori lelkész frontszolgálattal 1943-44, plébános Herenden1944-46, a veszprémi Davidikum kollégiumi igazgatója, szemináriumi gondnok és teológiai tanár 1946-48, kisszemináriumi igazgató Veszprémben 1948-52. Egyházi szolgálattól államilag eltiltották, ekkor gyári munkásként dolgozott a Budapesti Ganz Hajó- és Vagongyárban 1952 és 1955 között. Plébános Lajoskomáromban 1955-ben, ugyanezen évben börtönbe zárják 1956. szept. 19-ig. Plébános: Toponár 1956-58, Öreglak 1958-69. Újra káplán a kaposvári Jézus Szíve Plébánián 1969-70, majd a Nagyboldogasszony Plébánián 1970-től nyugalmazásáig 1979-ig. Elhunyt a Székesfehérvári Papi Otthonban 1997. július 28-án. Temetése a kaposvári Keleti temetőben volt augusztus 5-én.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.