Dr. Solymár (Schumacher) István

1939-1940

Szentjakabfán született 1905-ben. Káplán volt Berzencén, Igalban, Kaposvárott, majd lelkiigazgató Veszprémben, lelkész Herenden 1939-40-ben. Hitoktató, majd lelkész Nagykanizsán, később püspöki titkár Veszprémben, ugyanitt 1943-tól lelkiigazgató, az Oltáregyesület igazgatója, a Ranolder Intézet hittanára, majd hitoktatási szakfelügyelő. 1948-tól tapolcai plébános, majd esperes, 1955-től 1961-ig (nyugalomba vonulásáig) mernyei plébános. Nyugalomba vonulása után 1963-ban főpásztora szentszéki bíróvá nevezte ki. Elhunyt 1970. december 20-án a székesfehérvári Papi Otthonban. December 29-én temették szülőfalujában.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.