Plébániáink hirdetései - Évközi 5. vasárnap

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket, adományokat, felajánlásokat! Külön köszönöm a karácsonyfák lebontását és a templomok rendbetételét.
  2. Házszentelésekre továbbra is lehet jelentkezni, szentmiséket lehet kérni.
  3. Előre hirdetem, hogy idén a herendi plébánia is szervez programokat a házasság hetére (február 12-19.), részletek a hirdetőtáblán és a honlapon!
  4. Megkezdődik a jelentkezés az elsőáldozásokra: május 7-én Márkón, május 14-én Hárskúton, május 21-én Herenden ünnepeljük majd. Jelentkezési lapok átvehetők a sekrestyében, Herenden a felkészítő osztályokban kiosztásra kerül. Kérem, hogy szíveskedjenek az érintettek a jelentkezésüket február 28-ig az értelemszerűen és maradéktalanul kitöltött jelentkezési lap leadásával jelezni.
  5. Kérem, hogy akik bérmálkozni szeretnének, szintén jelentkezzenek a sekrestyékben. A bérmálásra idén Márkón kerülne sor, az időpont április 23. 15 óra.
  6. A házasságkötési szándékot legkésőbb négy hónappal az esküvő időpontja előtt szíveskedjenek jelezni.
  7. A héten utolsó útjára kísértük Enyingi Mihályné Annamária nővérünket, imádkozzunk érte!
  8. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Febr. 5. (vasárnap)

Évközi 5. vasárnap

9:00 Herend                 +Lőrinc, +Sándor és +Irén (Auerbach Rita)

10:15 Márkó                Kasza és Pongrácz család

11:30 Hárskút              +Heblinger József és szülők

Balázsáldás a szentmisék végén

Gyertyaszentelés és körmenet Hárskúton

Febr. 6. (hétfő)

Miki Szent Pál

18:00 Hárskút              Hívekért

18:30 Felnőtt katekézis Hárskúton

Febr. 7. (kedd)

 

-

19:00 Felnőtt katekézis a herendi plébánián

Febr. 8. (szerda)

 

-

Plébánosi szabadnap

Febr. 9. (csütörtök)

 

18:00 Herend               +Eckert Béla és Feith szülők (Eckert Bélnáné)

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Febr. 10. (péntek)

Szent Skolasztika

18:00 Márkó                Valler család +tagjai (Léber Jánosné)

 

Febr. 11. (szombat)

A lourdes-i Szűz Mária

18:00 Herend               +Elemér és +Mária szülők (Huber Józsefné)

 

Febr. 12. (vasárnap)

Évközi 6. vasárnap

9:00 Herend                 Családért (Nagy Lajosné)

10:15 Márkó                +Szülők és leányuk Magdolna (Petőné Margit)

11:30 Hárskút              +Auerbach Vince

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.