Plébániáink hirdetései - Nagyböjt 2. vasárnapja

 
  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket! Külön köszönöm a bútorszállítást Herenden és a sekrestyeszekrények rendezését Márkón!
  2. Ferenc pápa április 28-án hazánkba érkezik. Április 30-án, vasárnap 9:30-kor a Budapesten a Kossuth téren szentmisét mutat be. Erre az alkalomra plébániánk közös buszos zarándoklatot szervez. Az idő rövidsége miatt tisztelettel kérem, hogy szíveskedjenek mihamarabb jelentkezni a sekrestyékben az autóbuszok lefoglalása miatt. Az utazás költsége előreláthatóan 3000 Ft/fő lesz. 
  3. A pápalátogatás miatt az idén a márkói búcsút egy nappal később, május 1-én tartjuk. A búcsúi szentmise után a testvéreket egy közös ebédre invitáljuk a plébánia kertjébe.
  4. Az Ifjúsági Világtalálkozó az idén Lisszabonban kerül megrendezésre 2023. július 26-tól augusztus 6-ig, melyre főegyházmegyénk is indít külön csoportot. Várom olyan 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését, akik szívesen részt vennének.
  5. 2023. március 25-én, 10–16 óráig a Veszprémi Érsekség Pasztorális Irodája egyházmegyei találkozót szervez az egyházközségek képviselő-testületi tagjainak, ill. a világi lelkipásztori kisegítőknek, melynek keretében egyházközségeink kihívásaira, fő kérdéseire és lehetőségeire kívánunk közösen rátekinteni. A találkozó helyszíne a herendi Pesovár Ernő Művelődési Ház. Kérem a testületi tagokat, hogy szíveskedjenek a találkozón részt venni. Ebédet is biztosítanak, regisztrációs link a honlapon. Jelentkezési határidő március 15.
  6. A héten utolsó útjára kísértük Hullala György testvérünket Márkón és Soós Jenőné Mária nővérünket Herenden, imádkozzunk értük!
  7. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Márc. 5. (vasárnap)

Nagyböjt 2. vasárnapja

9:00 Herend                 +Mária és családtagok (Auerbach Antal)

10:15 Márkó                +Anna édesanya

11:30 Hárskút              +Fogl Károly

 

Márc. 6. (hétfő)

 

18:00 Hárskút              Hívekért

17:30 Keresztúti ájtatosság Hárskúton

18:30 Felnőtt katekézis Hárskúton

Márc. 7. (kedd)

 

-

19:00 Felnőtt katekézis Herenden

Márc. 8. (szerda)

 

14:00 Hárskút              +Gergál Ferenc Gusztáv temetési mise

15:00 +Gergál Ferenc Gusztáv temetése a hárskúti felső temetőben

Márc. 9. (csütörtök)

 

18:00 Herend              

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Márc. 10. (péntek)

 

17:30 Márkó                +Teréz nagymama 30. évf. req.

18:00 Márkó                János és Mária szülőkért (Léber Antal)

17:30 Keresztúti ájtatosság és igeliturgia Herenden

Márc. 11. (szombat)

 

18:00 Herend               +Szabó József

10:00 Rácz András kistestvérünk keresztelése Herenden

Márc. 12. (vasárnap)

Nagyböjt 3. vasárnapja

9:00 Herend                 +József, Katalin és fiuk Ádám (Szabadics család)

10:15 Márkó                Hartmann János, neje Mária és gyermekeik (Hartmann Antalné)

11:30 Hárskút              +Knolmayer Imréné Julianna és a Knolmayer és Szautner szülők

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.