Plébániáink hirdetései - Évközi 26. vasárnap

  1. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a héten segítségemre voltak: Herenden a búcsú szervezőinek, résztvevőinek, szolgálattevőinek és adományozóinak; Bándon az iparosoknak.
  2. Márkón a főbejáratot és a kőkeretét restaurálni szükséges. A költségek előreláthatóan 2,6 millió Forintot tesznek majd ki. Ekkora összeggel a plébánia már nem rendelkezik, ezért gyűjtést szervezünk. Kérem a testvéreket, hogy adományaikkal segítsenek. A már megküldött adományokat hálásan köszönöm!
  3. Szentgálon hétfőn kezdődik a templom gázosítása. Ezért csütörtökön nem lesz szentmise, a jövő szombati misét pedig a könyvtárban tartjuk.
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Okt. 1. (vasárnap)

Évközi 26. vasárnap

8:00 Bánd                    +Hápl János és neje Teréz

9:30 Herend                 +Fódi András és Mária, Ilona testvér

11:00 Márkó                Polgár család +tagjai

18:00 Hárskút              +Kucsera Mihály, felesége Mária és fiuk Mihály

Hálaadás a terményekért

11:00 Bajcsi Botond és Zsombor kistestvéreink keresztelője a márkói szentmise keretében

Okt. 2. (hétfő)

Szent Őrzőangyalok

18:00 Hárskút              Hívekért

 

Okt. 3. (kedd)

 

17:00 Bánd                  +Farkas Pál és szülők

 

Okt. 4. (szerda)

Assisi Szent Ferenc

-

Plébánosi szabadnap

Okt. 5. (csütörtök)

Elsőcsütörtök

14:15 Herend               +Forintosné Horváth Éva temetési mise

18:00 Herend               +Szülők, +nagyszülők és +családtagok (Rieth Ignácné)

15:00 +Forintosné Horváth Éva temetése Herenden

17:15 Szentségimádás Herenden

Okt. 6. (péntek)

Elsőpéntek

8:00 Herend                 Rózsafüzér társulat élő és + tagjai

17:00 Bánd                  Rózsafüzér társulat

17:30 Márkó                +Heller József és neje +Edit (Heizer Márkné)

18:00 Márkó                +Klára és József (Hartmann Lőrinc)

 

Okt. 7. (szombat)

Rózsafüzér Királynője

18:00 Szentgál            

10:00 Kovács Ábrahám Lőrinc kistestvérünk keresztelője Bándon

19:30 Közös rózsafüzér és vigília Hárskúton

Okt. 8. (vasárnap)

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

8:00 Bánd                    +Lőrincz Géza, neje Teréz és szülők

9:30 Herend                 +Eckert Béla 19. évf., Eckert család élő és + tagjai

11:00 Márkó                +Hartmann János, neje Mária és gyermekeik (Hartmann Antalné)

18:00 Hárskút              Plébánia híveiért

Hárskúti búcsú és terménymegáldás

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.