Plébániáink hirdetései - Magyarok Nagyasszonya

  1. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a héten segítségemre voltak: a pályázatok beadását és Márkón a plébánia macskalépcsőjének rekonstrukcióját.
  2. Márkón a főbejáratot és a kőkeretét restaurálni szükséges. A költségek előreláthatóan 2,6 millió Forintot tesznek majd ki. Ekkora összeggel a plébánia már nem rendelkezik, ezért gyűjtést szervezünk. Kérem a testvéreket, hogy adományaikkal segítsenek. A már megküldött adományokat hálásan köszönöm!
  3. Szentgálon a csütörtöki napon még nem lesz szentmise, a templom biztonsági szellőztetése miatt. Azonban szombat délelőtt nagytakarítást tartunk, melyhez kérem a testvérek segítségét.
  4. A héten utolsó útjára kísértük Forintosné Horváth Éva nővérünket, imádkozzunk érte!
  5. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Okt. 8. (vasárnap)

Magyarok Nagyasszonya

8:00 Bánd                    +Lőrincz Géza, neje Teréz és szülők

9:30 Herend                 +Eckert Béla 19. évf., Eckert család élő és + tagjai

11:00 Márkó                +Hartmann János, neje Mária és gyermekeik (Hartmann Antalné)

18:00 Hárskút              Plébánia híveiért

Hárskúti búcsú és terménymegáldás

Okt. 9. (hétfő)

 

18:00 Hárskút             

 

Okt. 10. (kedd)

 

17:00 Bánd                  Woltz Rodermann család

19:00Felnőtt katekézis Herenden

Okt. 11. (szerda)

Szent XXIII. János

-

Plébánosi szabadnap

Okt. 12. (csütörtök)

 

18:00 Herend               Korándi nagyszülők és gyermekeik (Molnár Lajosné)

19:00 Felnőtt katekézis Márkón

Okt. 13. (péntek)

 

18:00 Márkó                +Olma Frigyes, Olma és Jung családok +tagjai

 

Okt. 14. (szombat)

 

16:00 Bánd                  Jelenlévőkért, bándi keresztényekért, a vármegye németségéért

18:00 Szentgál             Hívekért

9:00 A szentgáli templom nagytakarítása

10:00 Szücs Bianka kistestvérünk keresztelője Herenden

A bándi szentmise német nyelvű

Okt. 15. (vasárnap)

Évközi 28. vasárnap

8:00 Bánd                    Szalai család

9:30 Herend                 Etlinger és Gruber családért (Arnold Mária)

11:00 Márkó                Rózsafüzér Királynője tiszteletére (Léber Antal)

18:00 Hárskút              +Szautner Károly és felesége Gizella

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.