Plébániáink hirdetései - Évközi 2. vasárnap

  1. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a héten segítségemre voltak.
  2. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozójára, Szent Margit ünnepére Veszprémben, Kiút a gyászból és a veszteségből című előadásra a Veszprémi Érseki Főiskolán. Részletek a www.eusztak.huhonlapon találhatók!
  3. Január 19-én pénteken Márkón kerül megrendezésre amagyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott országos megemlékezés. 10 órakor szentmisével kezdődik, majd koszorúzás lesz. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
  4. Szentgálon szükséges a képviselőtestület megújítása. Képviselőtestületi tag minden olyan megbérmált, 18. életévét betöltött katolikus lehet, aki tavaly még nem töltötte be a 70. életévét, a szentgáli plébánia területén lakik, vagy oda kötődik, méltó életet él és hajlandó vállalni a tanácsossággal együtt járó feladatokat.
  5. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Jan. 14. (vasárnap)

Évközi 2. vasárnap

8:00 Bánd                    Auerbach és Lőrincz családok

9:30 Herend                 +Tehel Mihály és +szülők (Tehel Mihályné)

11:00 Márkó                +Kővári Lászlóné szül. Hudvágner Éva (Kővári László)

18:00 Hárskút              +Knolmayer Benő és Schmidt Margit

 

Jan. 15. (hétfő)

 

18:00 Hárskút              Pro poulo

15:00 Szent Rita ház, pléábánia, templomkert, plébániaudvar rendbetétele Márkón

19:00 Házasság hete megbeszélés a herendi plébánián

Jan. 16. (kedd)

 

17:00 Bánd                  Staub Antal, neje Erzsébet és fiuk János

18:00Szentségfelvételi katekézis a herendi plébánián

Jan. 17. (szerda)

Szent Antal apát

-

Plébánosi szabadnap

Jan. 18. (csütörtök)

Árpád-házi Szent Margit

12:15 Herend               +Bak Imréné szül. Klein Mária temetési mise

14:15 Herend               +Somkuti Andrásné szül. Széphegyi Katalin temetési mise

17:00 Szentgál              Hívekért

18:00 Herend               +Attila 1. évf. req..

13:00 +Bak Imréné szül. Klein Mária temetése Herenden

15:00 +Somkuti Andrásné szül. Széphegyi Katalin temetése Herenden

Jan. 19. (péntek)

 

10:00 Márkó               

14:15 Bánd                  +Ernhoffer Erzsébet temetési mise

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott országos megemlékezés Márkón, a szentmise után koszorúzás

15:00 +Ernhoffer Erzsébet temetése Bándon

Jan. 20. (szombat)

 

18:00 Szentgál            +Lennert János

 

Jan. 21. (vasárnap)

Évközi 3. vasárnap

8:00 Bánd                    Lennert Antal

9:30 Herend                 Kitelepítettek és +Kornélia

11:00 Márkó                +Antal és +Rozália szülők, és + testvérek (Lakner)

18:00 Hárskút              A faluból kitelepített svábok

 

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.